30.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Түрлі-түсті және қара түсті басып шығару қызметі» қызметтерін қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг «Услуга покопийной цветной и черно-белой печати» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "31" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2020 ж. "06" қантарының 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "31" декабря 2019 г. до 10.00 часов "06" января 2020 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок


25.12.2019  жыл/год

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Виртуалды серверді жалға алу қызметтері, «portal.zerde.gov.kz» ортақ қол жеткізу жүйесіне техникалық қолдау» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Услуги аренды виртуального сервера техническое сопровождение системы общего доступа «portal.zerde.gov.kz» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "26" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "31" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "26" декабря 2019 г. до 10.00 часов "31" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

____________________________________________________________________________________________________________

24.12.2019 год

О закупках услуг по аренде автотранспорта способом тендера
Прием заявок на участие в тендере c 09.00 ч. «25» декабря 2019 г. до 10.00 часов «09» января 2020 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление 
Тендерная документация
Протокол вскрытия
Протокол о допуске
Протокол об итогах

__________________________________________________________________________________________________________________

24.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Штрих-код жүйесі» тауарларды сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок товаров «Система штрихкодирования» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "25" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "30" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "25" декабря 2019 г. до 10.00 часов "30" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

_________________________________________________________________________________________________________________

23.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Түрлі-түсті және қара түсті басып шығару қызметі» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Услуга покопийной цветной и черно-белой печати» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "24" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "30" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "24" декабря 2019 г. до 10.00 часов "30" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

__________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Сервер» тауарларды сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок товаров «Сервер» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "19" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "24" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "19" декабря 2019 г. до 10.00 часов "24" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

____________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Шыны бөлшектерді өндіру бойынша қызметтер (орнату, жеткізу)» қызметтерін қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг «Услуги по изготовлению стеклянной перегородки (монтаж, доставка)» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "19" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "24" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "19" декабря 2019 г. до 10.00 часов "24" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок 

__________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 год

Тендер по закупкам услуг по аренде помещений
Прием заявок на участие в тендере c 15.00 ч. «13» декабря 2019 г. до 15.00 часов «30» декабря 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документация

Протокол вскрытия 
Протокол о допуске
Протокол об итогах


______________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Басқарма төрағасына көлік құралдарын жалға алу» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Аренда автотранспорта для Председателя Правления» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "12" желтоқсанның 10.00 сағатынан 2019 ж. "19" желтоқсанның 11.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 10.00 часов "12" декабря 2019 г. до 11.00 часов "19" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатыл алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________


12.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы (Жаңа стандарттың эмблемасы (латын)» тауарларды сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок товаров «Государственный Герб Республики Казахстан (Герб нового стандарта (Латиница)» способом  запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "13" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "19" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "13" декабря 2019 г. до 10.00 часов "19" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок
_____________________________________________________________________________________________________________________

11.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Қазақстан үшін 1С: Бухгалтерия 8 бағдарламасына кірудің кілті» қызметтерін қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг «Ключи для доступа к программе 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "12" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "19" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "12" декабря 2019 г. до 10.00 часов "19" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение от утверждении итогов закупок

________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Шыны бөлшектерді өндіру бойынша қызметтер (орнату, жеткізу)» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Услуги по изготовлению стеклянной перегородки (монтаж, доставка)» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "10" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "18" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "10" декабря 2019 г. до 10.00 часов "18" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

__________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Балаларға арналған жаңа жылдық сыйлықтар» тауарларды сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок товаров «Новогодние подарки детям» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "10" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "18" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "10" декабря 2019 г. до 10.00 часов "18" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Тазалау бойынша қызметтер» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Клининговые услуги» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "10" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "18" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "10" декабря 2019 г. до 10.00 часов "18" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

__________________________________________________________________________________________________________________________

06.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен "Ұжым құруға арналған тимбилдинг" қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг "Тимбилдинг, направленный на командообразование" способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "06" желтоқсанның 16.00 сағатынан 2019 ж. "13" желтоқсанның 16.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 16.00 часов "06" декабря 2019 г. до 16.00 часов "13" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

________________________________________________________________________________________________________________________


06.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен тауарларды қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "06" желтоқсанның 11.00 сағатынан 2019 ж. "13" желтоқсанның 12.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 11.00 часов "06" декабря 2019 г. до 12.00 часов "13" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

_________________________________________________________________________________________________________________________

03.12.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Қазақстан үшін 1С: Бухгалтерия 8 бағдарламасына кірудің кілті» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Ключи для доступа к программе 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "04" желтоқсанның 09.00 сағатынан 2019 ж. "09" желтоқсанның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "04" декабря 2019 г. до 10.00 часов "09" декабря 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Cатып алу қорытындыларын бекіту тралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

__________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен баспа қызметтерін қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг полиграфии способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "22" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "27" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "22" ноября 2019 г. до 10.00 часов "27" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

__________________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Желінің қауіпсіздігі және ақпараттардың ағып кетуін болдырмау үшін көпфункционалды құрылғыны техникалық қолдау» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Техническая поддержка многофункционального устройства сетевой безопасности и предотвращения утечки информации» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "21" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "26" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "21" ноября 2019 г. до 10.00 часов "26" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу корытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

____________________________________________________________________________________________________________________________


14.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен тауарларды сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "15" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "20" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "15" ноября 2019 г. до 10.00 часов "20" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Бейне жасау» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Разработка видеороликов» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "13" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "19" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "13" ноября 2019 г. до 10.00 часов "19" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________

12.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен баспа қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг полиграфии способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "13" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "19" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "13" ноября 2019 г. до 10.00 часов "19" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект Договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

_________________________________________________________________________________________________________________________________

12.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Фирмалық логотипы бар есік тақтайшаларын жасау бойынша басып шығару қызметтері» қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок услуг «Услуги полиграфические по изготовлению дверных табличек, с фирменным логотипом»способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "13" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "19" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "13" ноября 2019 г. до 10.00 часов "19" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын  бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

______________________________________________________________________________________________________________________________

01.11.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «Вирусқа қарсы бағдарламалық жасақтама (қолда бар лицензияларды жалғастыру)» сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении закупок товаров «Антивирусное программное обеспечение (продление имеющихся лицензий)» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "04" қарашаның 09.00 сағатынан 2019 ж. "11" қарашаның 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "04" ноября 2019 г. до 10.00 часов "11" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

_________________________________________________________________________________________________________________________

29.10.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен «digitalkz.kz және zerde.gov.kz домендері үшін SSL-сертификатын сатып алу және баптау» қызметтерді қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг «Приобретение и настройка SSL-сертификата для доменов digitalkz.kz и zerde.gov.kz» способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "30" қазанының 09.00 сағатынан 2019 ж. "04" қарашаның 12.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "30" октября 2019 г. до 12.00 часов "04" ноября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок

________________________________________________________________________________________________________________________

23.10.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен Холдингтің интернет-ресурстарын техникалық қолдау бойынша қызметтерді қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг по технической поддержке интернет-ресурсов Холдинга способом запроса ценовых предложений
Баға ұсыныстары 2019 ж. "24" қазанының 09.00 сағатынан 2019 ж. "29" қазанының 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері/
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "24" октября 2019 г. до 10.00 часов "29" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок 

______________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2019 жыл/года

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен Холдингтің интернет-ресурстарын техникалық қолдау бойынша қызметтерді қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру / 
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг по технической поддержке интернет-ресурсов Холдинга способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "18" октября 2019 г. до 10.00 часов "23" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни /
Баға ұсыныстары 2019 ж. "18" қазанының 09.00 сағатынан 2019 ж. "23" қазанының 10.00 сағатына дейін қабылданады 13.00 сағаттан 14.30 сағатқа дейінгі үзіліспен жұмыс күндері

Хабарландыру/Объявление
Техникалық сипаттама/Техническая спецификация
Шарт жобасы/Проект договора
Сатып алу қорытындыларын бекіту туралы шешім/Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________

15.10.2019 года
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг по организации проведения Международного Экспертного Совета способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений с 15.00 часов "15" октября 2019 г. до 15.00 часов "21" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 года
Объявление об осуществлении закупок услуг по технической поддержке интернет-ресурсов Холдинга способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "11" октября 2019 г. до 10.00 часов "16" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 года
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг «Научно-техническая обработка и переплет документов» способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "11" октября 2019 г. до 10.00 часов "16" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

09.10.2019 года
Объявление об осуществлении закупок услуг по организации проведения Международного Экспертного Совета способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "10" октября 2019 г. до 10.00 часов "15" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

26.09.2019 года
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "27" сентября 2019 г. до 10.00 часов "02" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

26.09.2019 года
Объявление об осуществлении повторных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "27" сентября 2019 г. до 10.00 часов "02" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни 

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

25.09.2019 года
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг «Научно-техническая обработка и переплет документов» способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "26" сентября 2019 г. до 10.00 часов "01" октября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

19.09.2019 года
Объявление об осуществлении повторных закупок товаров способом запроса ценовых предложений 
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "20" сентября 2019 г. до 10.00 часов "25" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни 

Объявление
Техническая  спецификация 
Проект договора  
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

18.09.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "19" сентября 2019 г. до 10.00 часов "24" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

09.09.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "10" сентября 2019 г. до 10.00 часов "17" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

06.09.2019 год

Объявление об осуществлении закупок услуг способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "09" сентября 2019 г. до 10.00 часов "16" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

05.09.2019 год

Объявление об осуществлении повторных закупок услуг способом запроса ценовых предложений  
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "06" сентября 2019 г. до 10.00 часов "13" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая  спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2019 год

Объявление об осуществлении повторных закупок «Дооборудование системы видео наблюдения» способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "05" сентября 2019 г. до 10.00 часов "12" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 часов до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

02.09.2019 год

Объявление об осуществлении закупок «Услуги мониторинга СМИ (мониторинг на телевидении, радио, в сети интернет, печатных СМИ, в информационных агентствах)» способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "03" сентября 2019 г. до 10.00 часов "10" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

29.08.2019 год

Объявление об осуществлении повторных закупок "Персональный компьютер (системный блок)" способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "02" сентября 2019 г. до 10.00 часов "09" сентября 2019 г. с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

21.08.2019 год 
Объявление об осуществлении закупок "Дооборудование системы видео наблюдения" способом запроса ценовых предложений 
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "22" августа 2019 г. до 10.00 часов "29" августа 2019 г. с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

20.08.2019 год
Объявление об осуществлении закупок услуг способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "21" августа 2019 г. до 10.00 часов "28" августа 2019 г. с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни 

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

16.08.2019 год
Объявление об осуществлении закупок «Персональный компьютер (системный блок)» способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "19" августа 2019 г. до 10.00 часов "26" августа 2019 г. с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

08.08.2019 год
Объявление об осуществлении закупок услуг способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00 часов "09" августа 2019 г. до 10.00 часов "15" августа 2019 г. с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

05.08.2019 год
Объявление об осуществлении закупок услуг «Размещение статьи о деятельности Холдинга в ТОП 10 интернет-ресурсах» способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "06" августа 2019 г. до 10.00 часов "12" августа 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

29.07.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг письменного перевода" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00 ч. «30» июля 2019 г. до 10.00 часов «14» августа 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление 
Тендерная документация
Проект договора
Протокол вскрытия
Протокол допуска
Протокол об итогах
_______________________________________________________________________________________________________

24.07.2019 год
Объявление об осуществлении закупок услуги по оценки активов 100% пакета акций АО "Казтелерадио" способом запроса ценовых предложений 
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "25" июля 2019 г. до 10.00 часов "30" июля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
______________________________________________________________________________________________________

10.07.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг способом запроса ценовых предложений 
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "11" июля 2019 г. до 10.00 часов "17" июля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок

______________________________________________________________________________________________________

10.07.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "11" июля 2019 г. до 10.00 часов "17" июля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок

_______________________________________________________________________________________________________

27.06.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг способом запроса ценовых предложений                                                                                            Прием ценовых предложений с 09.00ч. "28" июня 2019 г. до 10.00 часов "03" июля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
________________________________________________________________________________________________________

27.06.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "28" июня 2019 г. до 10.00 часов "03" июля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
________________________________________________________________________________________________________

14.06.2019 год
Объявление об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "17" июня 2019 г. до 10.00 часов "24" июня 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________

13.06.2019 год
Объявление об осуществлении закупок услуг способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "14" июня 2019 г. до 10.00 часов "19" июня 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________

13.06.2019 год
Объявление об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений. 
Прием ценовых предложений с 09.00ч. "14" июня 2019 г. до 10.00 часов "19" июня 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________

04.06.2019 год
Объявление об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "05" июня 2019 г. до 12.00 часов "10" июня 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________

30.05.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок «Бумага формата А4 и А3» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "31" мая 2019 г. до 11.00 часов "05" июня 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок 
___________________________________________________________________________________________________________

30.05.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Противогазная панорамная маскаспособом запроса ценовых предложений.Прием заявок на участие в тендере c 09.00 ч. «31» мая 2019 г. до 10.00 часов «05» июня 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении иогов закупок
____________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг письменного перевода" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00 ч. «22» мая 2019 г. до 10.00 часов «06» июня 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документация
Проект договора
Протокол вскрытие
Протокол допуска
Протокол итогов 
___________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 год
Объявление об осуществлении закупок «Бумага формата А4 и А3» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "22" мая 2019 г. до 11.00 часов "27" мая 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________

17.05.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "«Услуги грузчиков» и «Услуги по ремонту офисной мебели (шкафы, столы, тумбы, кресла и стулья)» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "20" мая 2019 г. до 10.00 часов "27" мая 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________

29.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Карточки доступа" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "30" апреля 2019 г. до 10.00 часов "13" мая 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________

17.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Карточки доступа" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "18" апреля 2019 г. до 10.00 часов "24" апреля 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________

15.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг полиграфии (изготовление рекламно-имиджевой продукции, ежедневники)" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00 ч. "16" апреля 2019 г. до 10.00 часов "22" апреля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_____________________________________________________________________________________________________________

12.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Корпоративное мероприятие "Наурыз Мейрамы" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 10.00 ч. «12» апреля 2019 г. до 10.00 часов «17» апреля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
______________________________________________________________________________________________________________

11.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг письменного перевода" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00 ч. «12» апреля 2019 г. до 10.00 часов «30» апреля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документация
Проект договора
Протокол вскрытие 
Протокол о допуске 
Протокол об итогах закупок 
______________________________________________________________________________________________________________

11.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по сопровождению и доработке программного продукта 1С Бухгалтерия" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" апреля 2019 г. до 10.00 часов "17" апреля 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________

05.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок анцелярские товары" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "08" апреля 2019 г. до 10.00 часов "16" апреля 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________

05.04.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Карточки доступа" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "08" апреля 2019 г. до 10.00 часов "15" апреля 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора 
Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________

01.04.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по сопровождению и доработке программного продукта 1С Бухгалтерия" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "02" апреля 2019 г. до 10.00 часов "08" апреля 2019 г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________

26.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг полиграфии (изготовление рекламно-имиджевой продукции, ежедневники)" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00 ч. "27" марта 2019 г. до 10.00 часов "03" апреля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
______________________________________________________________________________________________________________________


26.03.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по фото- и видеосъемке" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00 ч. "27" марта 2019 г. до 10.00 часов "02" апреля 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________

18.03.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок «Услуг по проведению оценки справедливой стоимости активов» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00 ч. "19" марта 2019 г. до 10.00 ч. "29" марта 2019 г., с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

15.03.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по сопровождению и доработке программного продукта 1С Бухгалтерия" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "16" марта 2019г. до 10.00 часов "26" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

12.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по разработке бизнес модели для управления финансовыми активами"способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "13" марта 2019г. до 10.00 часов "20" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок товаров  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "20" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Канцелярские товары-6"  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "20" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Канцелярские товары-5"  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "20" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Канцелярские товары-4"  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "19" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Канцелярские товары-3"  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "19" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Канцелярские товары-2"  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "18" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Канцелярские товары-1"  способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "12" марта 2019г. до 11.00 часов "18" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договор
Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________________

06.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по фото- и видеосъемке" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "07" марта 2019г. до 10.00 часов "12" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

06.03.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по сопровождению и доработке программного продукта 1С Бухгалтерия" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "07" марта 2019г. до 10.00 часов "12" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

01.03.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг письменного перевода" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «04» марта 2019г. до 10.00 часов «19» марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документация
Проект договора
Протокол вскрытия
Протокол допуска
Протокол об итогах закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________
   
26.02.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "27" февраля 2019г. до 10.00 часов "05" марта 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
___________________________________________________________________________________________________________________________

21.02.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по системно-техническому обслуживанию системы контроля учета доступом, видеонаблюдения" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "22" февраля 2019г. до 10.00 часов "27" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

20.02.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по сопровождению и доработке программного продукта 1С Бухгалтерия" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "21" февраля 2019г. до 10.00 часов "26" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2019 год
Объявление об осуществлении повторных закупок Государственных символов способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 11.00ч. "15" февраля 2019г. до 11.00 часов "22" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

13.02.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по системно-техническому обслуживанию системы контроля учета доступом, видеонаблюдения" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "14" февраля 2019г. до 10.00 часов "19" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

05.02.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги полиграфии и типографии" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.15ч. "05" февраля 2019г. до 11.00 часов "11" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг по проведению оценки справедливой стоимости активов" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "04" февраля 2019г. до 10.00 часов "11" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "04" февраля 2019г. до 10.00 часов "11" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

31.01.2019 год
Объявление об осуществлении закупок Государственных символов способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 11.00ч. "01" февраля 2019г. до 11.00 часов "07" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

31.01.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Фирменные бланки" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "01" февраля 2019г. до 10.00 часов "06" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора
Решение об утверждении итогов закупок
___________________________________________________________________________________________________________________________

31.01.2019 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуга покопийной цветной и черно-белой печати" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. "01" февраля 2019г. до 10.00 часов "06" февраля 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________________

29.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг почты на 2019 год" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 10.00ч. «03" января 2019г. до 10.00 часов «10» января 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация, лот №1
Техническая спецификация, лот №2
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

29.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги Microsoft Exchange сопровождение" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 10.00ч. «03" января 2019г. до 10.00 часов «10» января 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов

___________________________________________________________________________________________________________________

26.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг по аудиту финансовых отчетностей" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 10.00ч. «26» декабря 2018г. до 10.00 часов «10» января 2019г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление
Тендерная документация
Проекты договоров

Протокол вскрытие
Протокол допуска
Протокол об итогах закупок
____________________________________________________________________________________________________________________

21.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по проведению оценки активов" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «22 декабря 2018г. до 10.00 часов «27» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
____________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг связи" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «21» декабря 2018г. до 10.00 часов «26» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг по проведению оценки справедливой стоимости облигаций" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «21» декабря 2018г. до 10.00 часов «26» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Детских подарков" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «20» декабря 2018г. до 10.00 часов «25» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
__________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуги по разработке бизнес модели  для управления финансовыми активами" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «21» декабря 2018г. до 10.00 часов «26» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
____________________________________________________________________________________________________________________

12.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок услуг "Аренда помещений" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «13» декабря 2018г. до 10.00 часов «28» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление
Тендерная документация

Протокол вскрытие
Протокол допуска
Протокол об итогах
___________________________________________________________________________________________________________________

12.12.2018 год
Объявление об осуществлении закупок услуг "Аренда автотранспорта" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «13» декабря 2018г. до 10.00 часов «28» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление
Тендерная документация

Протокол вскрытие
Протокол допуска
Протокол об итогах закупок
Протокол пересмотра допуска
Протокол пересмотра итогов по лоту №3
___________________________________________________________________________________________________________________

07.12.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Редизайн сайта Zerde-holding.kz" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 18.00ч. «07» декабря 2018г. до 10.00 часов «13» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
__________________________________________________________________________________________________________________

07.12.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг по разработке бизнес модели для управления финансовыми активами способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «08» декабря 2018г. до 12.00 часов «14» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок «Услуга по утилизации основных средств» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «29»ноября 2018г. до 13.00 часов «04» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок работ «Ремонт, монтаж и демонтаж офисных алюминиевых перегородок и витражей» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «29»ноября 2018г. до 13.00 часов «04» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок услуг по разработке бизнес модели для управления финансовыми активами способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «29»ноября 2018г. до 12.00 часов «04» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок товаров "Ультрабуки" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 10.00ч. «28» ноября 2018г. до 13.00 часов «13» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление
Тендерная документация
Проект договора

Протокол об итогах закупок

___________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок услуг "Team building, приуроченный ко Дню рождения Холдинга" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 10.00ч. «28» ноября 2018г. до 10.00 часов «13» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление
Тендерная документация
Проект договора

Протокол вскрытие
Протокол о допуске
Протокол об итогах

____________________________________________________________________________________________________________________

26.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Товаров" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 12.00ч. «26»ноября 2018г. до 15.00 часов «03» декабря 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов

____________________________________________________________________________________________________________________

22.11.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок «Программное обеспечение для оптического распознавание текста" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 10.00ч. «22»ноября 2018г. до 15.00 часов «27» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
____________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок услуг по разработке бизнес модели для управления финансовыми активами способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «21»ноября 2018г. до 12.00 часов «26» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
____________________________________________________________________________________________________________________

15.11.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок «Антивирусное программное обеспечение, Антивирусное программное обеспечение (продление имеющихся лицензий), сервер» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 14.30ч. «15»ноября 2018г. до 15.00 часов «20» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
_____________________________________________________________________________________________________________________

14.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок «Программное обеспечение для оптического распознавание текста" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «15»ноября 2018г. до 10.00 часов «20» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническаяспецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
_____________________________________________________________________________________________________________________


12.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок «Мониторов и программных обеспечении» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 14.30ч. «12»ноября 2018г. до 15.00 часов «19» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
____________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Ноутбуков, ультрабуков, моноблоков и многофункциональных печатных устройств." способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «12» ноября 2018г. до 10.00 часов «27» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.
В связи с внесением изменении в Тендерную документацию 14.11.2018 года срок приема заявок на участие в тендере продлевается до 10.00 часов  04.12.2018 года  

Объявление с изменениями от 14.11.2018г.
Тендерная документации с изменениями от 14.11.2018г.
Проект договора

Протокол вскрытие
Протокол о допуске
Протокол об итогах закупок

____________________________________________________________________________________________________________________

02.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок «Антивирусное программное обеспечение, Антивирусное программное обеспечение (продление имеющихся лицензий), сервер» способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 14.30ч. «02»ноября 2018г. до 15.00 часов «07» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________
02.11.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Товаров" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 14.30ч. «02»ноября 2018г. до 15.00 часов «07» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Дооборудование системы видео наблюдения" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 14.30ч. «26» октября 2018г. до 14.30 часов «31» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов
___________________________________________________________________________________________________________________

24.10.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг по разработке эталонного стандарта "Smart city" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «25» октября 2018г. до 10.00 часов «09» ноября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документации
Проект договора

Протокол вскрытие
Протокол о допуске
Протокол об итогах
____________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг по техобслуживанию и ремонту техники, включая замену запасных частей и принадлежности " способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «22» октября 2018г. до 10.00 часов «29» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_____________________________________________________________________________________________________________________

19.10.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Товаров" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 11.00ч. «19» октября 2018г. до 18.30 часов «24» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_____________________________________________________________________________________________________________________

18.10.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «19» октября 2018г. до 18.30 часов «23» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_____________________________________________________________________________________________________________________

15.10.2018 год
Объявление об осуществлении закупок услуг способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00 часов "16" октября 2018г. до 18.30 часов "22" октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация, лот №1
Техническая спецификация, лот №2
Техническая спецификация, лот №3
Техническая спецификация, лот №4
Техническая спецификация, лот №5
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по фото- и видеосъемке" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00 часов 04» октября 2018г. до 18.30 часов «08» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Товаров" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «28» сентября 2018г. до 18.30 часов «03» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_______________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Услуг по аудиту финансовых отчетностей " способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «01» октября 2018г. до 10.00 часов «16» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документация
Проект договора (Лот №1) 
Проект договора (Лот №2)
Проект договора (Лот №3)

Протокол вскрытие
Протокол о допуске
Протокол об итогах
_______________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «28» сентября 2018г. до 10.00 часов «03» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_________________________________________________________________________________________________________________________

26.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Запасных частей  и принадлежности к системе видеонаблюдение и системе контроля учета доступа" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «27» сентября 2018г. до 18.30 часов «02» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________________

25.09.2018 год
Объявление об осуществлении закупок "Товаров" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «26» сентября 2018г. до 18.30 часов «01» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
____________________________________________________________________________________________________________________________

25.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Редизайн сайта Zerde-holding.kz" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «26» сентября 2018г. до 18.30 часов «01» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
_____________________________________________________________________________________________________________________________

25.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Многофункциональное устройство сетевой безопасности предотвращения утечки информации" способом тендера.
Прием заявок на участие в тендере c 09.00ч. «26» сентября 2018г. до 10.00 часов «11» октября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни.

Объявление
Тендерная документация
Проект договора

Протокол вскрытие 
Протокол допуска
Протокол итогов
_________________________________________________________________________________________________________________________________

18.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуги по фото- и видеосъемке" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «19» сентября 2018г. до 15.00 часов «24» сентября 2018г, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
__________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Услуг по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга" способом запроса ценовых предложений.

Прием ценовых предложений c 09.00ч. «15» сентября 2018г. до 15.00 часов «21» сентября 2018 года (с 9.00ч до 18.30ч), с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
____________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2018 год
Объявление об осуществлении повторных закупок "Запасных частей и принадлежности к системе видеонаблюдения и СКУД" способом запроса ценовых предложений.
Прием ценовых предложений c 09.00ч. «15» сентября 2018г. до 15.00 часов «21» сентября 2018 года (с 9.00ч до 18.30ч), с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. 

Объявление (документация)
Техническая спецификация
Проект договора

Решение об утверждении итогов закупок
________________________________________________________________________________________________________________________________________


Объявление об осуществлении закупок
«Редизайн сайта Zerde-holding.kz»
способом запроса ценовых предложений

г. Астана                                                                                                                                        5 сентября 2018 г.

1. Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2. Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управления организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Редизайн сайта Zerde-holding.kz» способом запроса ценовых предложений (далее – Услуга).

3. Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Услуг:

№ лота

Наименование Товаров

Кол-во

Сумма, выделенная для закупок (без учета НДС), тенге

1

«Редизайн сайта Zerde-holding.kz»

     1

                 2 500 000  

4. Технические характеристики закупаемых услуг указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, c 09.00 часов «6» сентября 2018 года до 18.30 часов «10» сентября 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 10:00 часов «11» сентября 2018 года.

6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с выполнением Услуги.

7. Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Потенциальному поставщику необходимо предоставить техническую спецификацию с подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати);

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

5) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажной копии электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажной копии электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованных копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажных копий электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявления, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация;

2) Проект договора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-60-91.

или по электронной почта ssarseyev@zerde.gov.kz

Решение об утверждении итогов закупи

________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок
«Услуги грузчиков, клининговые услуги, услуги по ремонту офисной мебели»
способом запроса ценовых предложений

г. Астана                                                                                                                                     05 сентября 2018 года

1. Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2. Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управление организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Услуги грузчиков, клининговые услуги, услуги по ремонту офисной мебели» способом запроса ценовых предложений (далее – Услуги).

3. Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Услуг:

№ лота

Наименование Товаров

Кол-во

Сумма, выделенная для закупок (без учета НДС), тенге

1

Услуги грузчиков

1

535 714,28

2

Клининговые услуги

1

357 142,85

3

Услуги по ремонту офисной мебели

1

267 857,14

4. Технические характеристики закупаемых услуг указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, Управление организации закупок в рабочие дни c 09.00 часов «05» сентября 2018 года до 18.30 часов «10» сентября 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11:00 часов «11» сентября 2018 года.

6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с выполнением Услуг.

7. Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование закупок (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3) техническая спецификация, подписанная потенциальным поставщиком, представляется в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации;

4) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

5) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

6) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

7) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажную копию электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявление потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажную копию электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажные копии электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявление, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация - Услуги грузчиков, Услуги клининга, Услуги ремонта мебели;

2) Проект

договора.

Решение об утверждении итогов закупки

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-60-91 или по электронной почта ssarseyev@zerde.gov.kz

________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок
Услуг по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга способом запроса ценовых предложений


г. Астана                                                                                                                         29 августа 2018 года

1.   Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2.         Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управления организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, кабинет № 509/1, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Услуг по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга» способом запроса ценовых предложений (далее – Услуги).

3.         Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Услуг:

№ лота

 

 

                Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Цена за единицу (без НДС), тенге (согласно плану)

Сумма, выделенная для закупки (согласно плану) (без НДС), тенге

 

1

Услуги по обновлению учетной и налоговой политики Холдинга

 

Одна услуга

 

1

200 000,00

 

200 000,00

 


4.         Технические характеристики закупаемых Услуг указаны в прилагаемой технической спецификации. Место оказание Услуг - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5.         Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, кабинет № 509/1, c 09.00 часов «03» сентября 2018 года до 15.00 часов «10» сентября 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов а рабочие дни (с 09.00ч до 18.30ч). Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 17:00 часов «10» сентября 2018 года.

6.         В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с оказанием Услуг.

7.         Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8.     Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию скрепленную подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

5) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажной копии электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажной копии электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или  нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованных копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажных копий электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявления, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация;

2) Проект договора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-07-56

или по электронной почта abektembayev@zerde.gov.kz

Решение об утверждении итогов закупки

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объявление о осуществлении закупок Картриджа на принтер HP LaserJet M 1132,

USB Flash drive 32 ГБ способом запроса ценовых предложений

г. Астана                                                                                                                                 29 августа 2018 года

1.   Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2.     Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управления организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, кабинет № 509/1, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Картридж на принтер HP LaserJet M 1132, USB Flash drive 32 ГБ» способом запроса ценовых предложений (далее – Товары).

3.         Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Товаров:

№ лота

 

                Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Цена за единицу (без НДС), тенге (согласно плану)

Сумма, выделенная для закупки (согласно плану) (без НДС), тенге

1

Картридж на принтер HP LaserJet M 1132

Штука

130

 

 24107,14

 

3 133 928,20

2

 

USB Flash drive 32 ГБ

Штука

100

4 642,85

 

 

464 285,00

 


 

4.         Технические характеристики закупаемых Товаров указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки товаров - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5.         Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, кабинет № 509/1, c 09.00 часов «03» сентября 2018 года до 15.00 часов «10» сентября 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов а рабочие дни (с 09.00ч до 18.30ч). Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 16:00 часов «10» сентября 2018 года.

6.         В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой Товаров.

7.         Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8.     Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию скрепленную подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

5) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажной копии электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажной копии электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или  нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованных копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажных копий электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявления, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.


Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация;

2) Проект договора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-07-56 или по электронной почта abektembayev@zerde.gov.kz

Решение об утверждении итогов закупки

_____________________________________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупки запасных частей  и принадлежности к системе видеонаблюдения и СКУД способом запроса ценовых предложений

г. Астана                                                                                                                                 29 августа 2018 года

1.   Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2.     Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управления организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, кабинет № 509/1, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Запасные части и принадлежности к системе видеонаблюдения и СКУД» способом запроса ценовых предложений (далее – Товары).

3.         Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Товаров:

№ лота

 

 

                Наименование

 

Ед.изм.

 

Кол-во

Цена за единицу (без НДС), тенге (согласно плану)

Сумма, выделенная для закупки (согласно плану) (без НДС), тенге

 

1

Запасные части к системе видеонаблюдения и система контроля учета доступа

 

Комплект

 

        1 

   

   1603989,29  

 1603989,29  


4.         Технические характеристики закупаемых Товаров указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки товаров - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5.         Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, кабинет № 509/1, c 09.00 часов «03» сентября 2018 года до 15.00 часов «10» сентебря 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов в рабочие дни (с 09.00ч до 18.30ч). Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 16:30 часов «10» сентября 2018 года.

6.         В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой Товаров.

7.         Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8.     Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию скрепленную подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

5) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажной копии электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажной копии электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или  нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованных копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажных копий электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявления, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация;

2) Проект договора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-07-56

или по электронной почта abektembayev@zerde.gov.kz

Решение об утверждении итогов закупки

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок ноутбуков и ультрабуков способом тендера

Управление организации закупок АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», местонахождение г. Астана, левый берег, ул. Алматы, 1, Бизнес-центр «Асыл Тау» abektembayev@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по закупкам ноутбуков и ультрабуков.

Товар должен быть доставлен (работы выполнены/услуги оказаны): по адресу г. Астана, левый берег, ул. Алматы, 1, Бизнес-центр «Асыл Тау», полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация, срок поставки товаров (выполнения работ/оказания услуг) указаны в тендерной документации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12 часов 00 минут «10» сентября 2018 года включительно по адресу г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, кабинет Управления организации закупок № 509/1, на сайте www.zerde.gov.kz и/или по электронной почте по адресу abektembayev@zerde.gov.kz.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Управление организации закупок АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, кабинет Управления организации закупок кабинет № 509/1.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10 часов 00 минут, «11» сентября 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12 часов 00 минут, «11» сентября 2018 года по следующему адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, кабинет Управления организации закупок кабинет № 509/1.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 71272 570 756.

Секретарь тендерной комиссии Бектембаев Адилет Ергалиевич, главный менеджер управления организации закупок, abektembayev@zerde.gov.kz, по телефону: +7 71272 570 756.

Тендерную документацию можно скачать здесь
Протокол об итогах закупок

________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении повторных закупок многофункционального устройства сетевой безопасности предотвращения утечки информации 

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», zerde@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по повторным закупкам многофункционального устройства сетевой безопасности предотвращения утечки информации.

Закупки осуществляются в соответствии Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями (далее - Правила закупок), утвержденных решением Советом директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102

Многофункциональное устройство сетевой безопасности предотвращения утечки информации в количестве 1 штуки, выделенная сумма для закупка 5 267 857,14 тенге без учета налога на добавленную стоимость, место доставки по адресу 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау».

Полный перечень закупаемых товаров их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации. (Тендерную документацию скачать здесь).

Требуемый срок поставки товаров - 60 календарных дней с даты заключения договора.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до «03» сентября 2018 года включительно до 12:00 часов по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж и/или по запросу на электронный адрес abektembayev@zerde.gov.kz, так же можно скачать с сайта www.zerde.gov.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организаций закупок.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов «04» сентября 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12:00 часов «04» сентября 2018 года по следующему адресу г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организации закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Секретарь тендерной комиссии: Бектембаев Адилет Ергалиевич abektembayev@zerde.gov.kz, телефон: +7 7172 57 07 56.

Протокол вскрытия

Протокол о допуске

Протокол об итогах

________________________________________________________________________

Объявление
об осуществлении закупок «Услуги грузчиков, клининговые услуги,
услуги по ремонту офисной мебели» способом запроса ценовых предложений


г. Астана                                                                                                                                                22 августа 2018 года

1. Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2. Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управление организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Услуги грузчиков, клининговые услуги, услуги по ремонту офисной мебели» способом запроса ценовых предложений (далее – Услуги).

3. Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Услуг:

№ лота

Наименование Товаров

Кол-во

Сумма, выделенная для закупок (без учета НДС), тенге

1

Услуги грузчиков

1

535 714,28

2

Клининговые услуги

1

357 142,85

3

Услуги по ремонту офисной мебели

1

267 857,14

4. Технические характеристики закупаемых услуг указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, Управление организации закупок в рабочие дни c 09.00 часов «22» августа 2018 года до 18.30 часов «27» августа 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11:00 часов «28» августа 2018 года.

6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с выполнением Услуг.

7. Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование закупок (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3) техническая спецификация, подписанная потенциальным поставщиком, представляется в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации;

4) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

5) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

6) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

7) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажную копию электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявление потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажную копию электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажные копии электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявление, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация – Услуги грузчиков, Услуги клининга , Услуги ремонта мебели;

2) Проект договора.

Решение об утверждении итогов закупки

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-60-91 или по электронной почта ssarseyev@zerde.gov.kz

________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок ноутбуков с программным обеспечением

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», zerde@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по закупкам «Ноутбуки с программным обеспечением».

Закупки осуществляются в соответствии Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями (далее - Правила закупок), утвержденных Советом директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102

«Ноутбуки с программным обеспечением» в количестве 69 штуки, выделенная сумма для закупка 31 358 016,00 тенге без учета налога на добавленную стоимость, место доставки по адресу 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау».

Полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации. (Тендерную документацию скачать здесь).

Требуемый срок поставки товаров (выполнения работ/оказания услуг) - 50 календарных дней с даты подписания договора.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до «11» июня 2018 года включительно до 12:00 часов по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организации закупок и/или по запросу на электронный адрес abektembayev@zerde.gov.kz, yeseifullin@zerde.gov.kz, так же можно скачать с сайта www.zerde.gov.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организаций закупок.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов «12» июня 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12:00 часов «12» июня 2018 года по следующему адресу г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организации закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Секретарь тендерной комиссии: Бектембаев Адилет Ергалиевич abektembayev@zerde.gov.kz, телефон: +7 7172 57 07 56.

________________________________________________________________________

  Объявление об осуществлении закупок «Услуги по фото- и видеосъемке»
способом запроса ценовых предложений

                                                                                                                                                                03 августа 2018 года

Несостоявшаяся закупка

1. Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2. Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управления организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Услуги по фото- и видеосъемке» способом запроса ценовых предложений (далее – Услуга).

3. Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Услуг:

№ п/п

Наименование Товаров

Кол-во

Цена за ед. (без учета НДС), тенге

Сумма, выделенная для закупок (без учета НДС), тенге

1

«Услуги по фото- и видеосъемке»                             4 654 151,78

4. Технические характеристики закупаемых услуг указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, Управление закупок  в рабочие дни c 09.00 часов «03» августа 2018 года до 18.30 часов «07» августа 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11:00 часов «08» августа 2018 года.

6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с выполнением Услуги.

7. Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Потенциальному поставщику необходимо предоставить техническую спецификацию с подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати);

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

5) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажной копии электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажной копии электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованных копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажных копий электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявления, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация скачать

2) Проект договора скачать
3) Протокол об итогах государственных закупок
                      ________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок «Многофункциональное устройства сетевой безопасности предотвращения утечки информации».

Несостоявшийся тендер

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», zerde@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по закупкам «Многофункциональное устройства сетевой безопасности предотвращения утечки информации».

Закупки осуществляются в соответствии Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями (далее - Правила закупок), утвержденных Советом директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102

«Многофункциональное устройства сетевой безопасности предотвращения утечки информации» в количестве 1 штуки, выделенная сумма для закупка 5 267 857,14 тенге без учета налога на добавленную стоимость, место доставки по адресу 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау».

Полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации. (Тендерную документацию скачать здесь).

Требуемый срок поставки товаров (выполнения работ/оказания услуг) - 90 календарных дней с даты заключения договора.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до «11» июня 2018 года включительно до 12:00 часов по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж и/или по запросу на электронный адрес abektembayev@zerde.gov.kz, yeseifullin@zerde.gov.kz, так же можно скачать с сайта www.zerde.gov.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организаций закупок.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов 12 июня 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12:00 часов 12 июня 2018 года по следующему адресу г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управление организации закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Секретарь тендерной комиссии: Бектембаев Адилет Ергалиевич abektembayev@zerde.gov.kz, телефон: +7 7172 57 07 56.

Протокол вскрытия скачать здесь

Протокол о допуске к участию в тендере скачать здесь

Протокол об итогах закупок скачать здесь

________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок «Услуги по фото- и видеосъемке»
способом запроса ценовых предложений

Несостоявшаяся закупка

                                                                                                                                                                    17 июля 2018 года

1. Наименование и почтовый адрес заказчика – Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау».

2. Наименование и почтовый адрес организатора закупок – Управления организации закупок АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, тел.: 8 (7172) 57 07 56 е-mail: zerde@zerde.gov.kz, объявляет о проведении закупок «Услуги по фото- и видеосъемке» способом запроса ценовых предложений (далее – Услуга).

3. Краткое описание, количество, стоимость закупаемых Услуг:

№ п/п

Наименование Товаров

Кол-во

Цена за ед. (без учета НДС), тенге

Сумма, выделенная для закупок (без учета НДС), тенге

1

«Услуги по фото- и видеосъемке»                             4 654 151,78

4. Технические характеристики закупаемых услуг указаны в прилагаемой технической спецификации. Место поставки - Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район ул. Алматы 1, Бизнес центр «Асыл Тау». Проект договора прилагается.

5. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений в запечатанных конвертах: 010000, г. Астана, Есильский район, улица Алматы, 1, Бизнес центр «Асылтау» 5 этаж, Управление закупок  в рабочие дни c 09.00 часов «18» июля 2018 года до 18.30 часов «23» июля 2018 года, с перерывом ежедневно с 13.00 до 14.30 часов. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11:00 часов «24» июля 2018 года.

6. В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с выполнением Услуги.

7. Проект договора должен быть подписан потенциальным поставщиком, определенным победителем в течение десяти календарных дней со дня представления ему организатором закупок подписанного Проекта договора.

8. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати) потенциального поставщика, которое должно с одержать следующие сведения и документы:

1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента (для физического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица) и банковские реквизиты потенциального поставщика, контактный телефон, адрес электронной почты;

2) наименование (с указанием номера лота, при наличии), техническую спецификацию и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Потенциальному поставщику необходимо предоставить техническую спецификацию с подписью и печатью (для физических лиц - при наличии печати);

3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) цену за единицу товаров, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе, о наличии (отсутствии) налога на добавленную стоимость;

5) нотариально засвидетельствованную копию лицензии и/или иного разрешительного (уведомительного) документа либо бумажную копию указанных документов, либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (интернет-ресурс) государственного органа, выдавшего лицензию и/или иной разрешительный (уведомительный) документ, использующего электронную систему выдачи документов (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая регулируется законодательством о разрешениях и уведомлениях).

Ценовое предложение на участие в закупках является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в закупках способом запроса ценовых предложений, оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными объявлением и Проектом договора.

6) нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/бумажной копии электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо заявления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации,

- для физического лица - нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, либо бумажной копии электронного документа, подтверждающего регистрацию в качестве субъекта предпринимательства, либо Уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и копию удостоверения личности (паспорта):

- для временного объединения юридических лиц (консорциум) - оригинала или нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованных копий свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)/бумажных копий электронных справок о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации либо заявления, содержащего ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, участников консорциума.

9. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование, почтовый адрес и БИН (для юридического лица) или ИИН (для физического лица);

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении и письменном приглашении организатора закупок;

3) наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика (с указанием номера лота, при наличии).

10. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору закупок в период, указанный организатором закупок в электронном объявлении.

Примечание: Согласно п.п. 1 п. 136 Единых Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями», утвержденных протокольным решением Совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102, организатор закупок проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым предложением.

Учитывая вышеизложенное, при сдаче конверта с ценовым предложением, потенциальный поставщик должен документально подтвердить свои полномочия.

Приложение:

1) Техническая спецификация скачать

2) Проект договора скачать


3) Решение об утверждении итогов закупки

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону +7 (7172) 57-60-91 или по электронной почта ssarseyev@zerde.gov.kz


                          ________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении повторных закупок «Услуги по аналитическому сопровождению и подготовке материалов о реализации Государственной Программы «Цифровой Казахстан» способом тендера.


27 июня 2018 года 

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», zerde@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по закупкам «Услуги по аналитическому сопровождению и подготовке материалов о реализации Государственной Программы «Цифровой Казахстан».

Закупки осуществляются в соответствии Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями (далее - Правила закупок), утвержденных Советом директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102

Для закупки «Услуги по аналитическому сопровождению и подготовке материалов о реализации Государственной Программы «Цифровой Казахстан» выделена сумма в размере 137 946 429,00 тенге без учета налога на добавленную стоимость, место оказание услуги по адресу 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау».

Полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации

Тендерную документацию можно скачать здесь.

Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - согласно технической спецификации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до «11» июля 2018 года включительно до 12:00 часов по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, на сайте www.zerde.gov.kz и/или по запросу на электронный адрес - abektembayev@zerde.gov.kz, ssarseyev@zerde.gov.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управления организации закупок, 7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов «12» июля 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12:00 часов «12» июля 2018 года по следующему адресу г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Секретарь тендерной комиссии: Бектембаев Адилет Ергалиевич abektembayev@zerde.gov.kz, телефон: +7 7172 57 07 56.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере

Протокол о допуске к участию в тендере

Протокол об итогах закупок

________________________________________________________________________ 

Объявление об осуществлении закупок «Услуг по разработке архитектуры Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» способом тендера.


28 июня 2018 года

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», zerde@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по закупкам «Услуг по разработке архитектуры Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Закупки осуществляются в соответствии Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями (далее - Правила закупок), утвержденных Советом директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25декабря 2017 года № 102

Для закупки выделена сумма в размере:

По лот № 1 «Услуги по разработке архитектуры Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» - 54 692 390,17 тенге без учета налога на добавленную стоимость;

По лот № 2 «Услуги по разработке архитектуры Министерства национальной экономики Республики Казахстан» - 62 678 555,35 тенге без учета налога на добавленную стоимость;

По лот № 3 «Услуги по разработке архитектуры Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» - 65 923 550,89 тенге без учета налога на добавленную стоимость.

Место оказание услуги по адресу 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау».

Полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации

Тендерную документацию можно скачать здесь

Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - согласно технической спецификации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до «11» июля 2018 года включительно до 12:00 часов по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, на сайте www.zerde.gov.kzи/или по запросу на электронный адрес -abektembayev@zerde.gov.kz,

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками вАО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управления организации закупок, 7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов «12» июля 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12:00 часов «12» июля 2018 года по следующему адресуг. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Секретарь тендерной комиссии: Бектембаев Адилет Ергалиевич abektembayev@zerde.gov.kz, телефон: +7 7172 57 07 56.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере

Протокол о допуске к участию в тендере

Протокол об итогах закупок способом тендера

Протокол встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению ТД

___________________________________________________________________________

Объявление об осуществлении закупок «Услуги по аналитическому сопровождению и подготовке материалов о реализации Государственной Программы «Цифровой Казахстан».

16 мая 2018 года

Несостоявшийся тендер 

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», zerde@zerde.gov.kz объявляет о проведении тендера по закупкам «Услуги по аналитическому сопровождению и подготовке материалов о реализации Государственной Программы «Цифровой Казахстан».

Закупки осуществляются в соответствии Едиными правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и его дочерними и зависимыми организациями (далее - Правила закупок), утвержденных Советом директоров АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 25 декабря 2017 года № 102

Для закупки «Услуги по аналитическому сопровождению и подготовке материалов о реализации Государственной Программы «Цифровой Казахстан» выделена сумма в размере 137 946 429,00 тенге без учета налога на добавленную стоимость, место оказание услуги по адресу 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау».

Полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно скачать здесь.

Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - до 20 декабря 2018 года.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до «31» мая 2018 года включительно до 10:00 часов по адресу: г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, и/или по запросу на электронный адрес - abektembayev@zerde.gov.kz, yeseifullin@zerde.gov.kz.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», по адресу Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж, Управления организации закупок, 7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов «01» июня 2018 года.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12:00 часов «01» июня 2018 года по следующему адресу г. Астана, Левый берег, улица Алматы, 1, БЦ «Асыл-Тау», 5 этаж.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 7172 57-07 56 / 57 30 85.

Секретарь тендерной комиссии: Бектембаев Адилет Ергалиевич abektembayev@zerde.gov.kz, телефон: +7 7172 57 07 56.

Протокол о допуске к участию в тендере
Протокол вскрытия конверт�