«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ тарату комиссиясының іс-шаралар жоспарын іске асыруға сәйкес 2022 жылғы 17 тамызда ақпараттық порталдарда Холдингті тарату туралы, сондай-ақ тарату тәртібі мен мерзімі туралы ресми хабарлама жарияланғанын хабарлайды. Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында өз кредиторларының талаптарын қою, содан кейін барлық кредиторларға-қызмет көрсетушілерге тарату туралы ресми хабарламалар жіберілді.

Обратная связь