Абдрасилов Арман Аскарұлы
"Зерде"холдингі" АҚ Басқарма төрағасы
Абдрасилов Арман Аскарұлы
Сихаев Марлен Айдарович
"Зерде" холдингі " АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі
Сихаев Марлен Айдарович
Лёгкая Любовь Николаевна
"Зерде" холдингі " АҚ қаржы директоры, Басқарма мүшесі
Лёгкая Любовь Николаевна

БАСҚАРУШЫ ОРГАН


 • Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады, оның құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен басқа органдардың құзыретіне және компанияның лауазымды тұлғалары құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің барлық мәселелерін шешу жатады.

 • Басқарма туралы ережеге сілтеме (жүктеп алу үшін)

 • «Зерде» холдингі» АҚ Басқармасының құзыретіне келесілер кіреді:

 • • Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша Холдингтің штат кестесін әзірлейді және Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынады;

  • Директорлар кеңесі бекіткен штат санын ескере отырып, Холдингтің штат кестесін бекітеді;

  • Жалғыз акционермен алдын ала келісім бойынша Холдингтің ұйымдық құрылымын бекітеді;

  • Холдингтің барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

  • Холдинг қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған, Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға қатысы жоқ құжаттарды бекітеді;

  • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Холдингтің даму стратегиясы мен даму жоспарын әзірлейді;

  • Холдингтің даму жоспарлары мен олардың орындалуы туралы есептерді Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынады;

  • Директорлар кеңесі бекіткен даму жоспарларының негізінде Холдингтің бюджетін бекітеді және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

  • Холдингтің ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

  • Холдингтің демеушілік (қайырымдылық) көмегін көрсету туралы шешім қабылдайды;

  • Холдингтің Компаниялар тобына кіретін коммерциялық емес ұйымдарға айналым қаражатын толықтыру ретінде қаражат бөлу туралы шешім қабылдайды;

  • «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мәселелер бойынша және заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметке қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдау, он және одан да көп пайыз. Холдингке тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі);

  • Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Холдинг қызметін қамтамасыз етудің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

  • Қоғам қызметтерінің құнын есептеу әдістемесін бекітеді;

  • құрылымда еншілес ұйымдардың болу ерекшеліктерін ескере отырып әзірленген еншілес ұйымдар үшін бірыңғай дивидендтік саясатты бекітеді.Обратная связь