«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамының сапа саласындағы саясаты

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Холдинг) ұсынылатын қызметтердің сапасын тұрақты дамудың негізі және Холдингтің стратегиялық мақсаттарын іске асырудың тиімді құралы ретінде қарайды.

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу есебінен қамтамасыз етіледі:

1) тұтынушылардың шарттарда және келісімшарттарда ескерілген талаптарын есепке ала отырып, сапаны жоспарлау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

2)   тұтынушылардан оларды қанағаттандыру туралы ақпарат жинау мақсатында кері байланысты қамтамасыз ету;

3) Холдингтің барлық персоналының орындалатын жұмыстардың сапасы үшін әр қызметкердің жауапкершілігі негізінде бизнес-процестердің нәтижелілігін қамтамасыз етуге қатысу;

4) сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігіне қол жеткізу үшін тәуекелге бағдарланған ойлау мен тәсілді қолдану;

5)  қызметкерлердің негізгі құзыреттерін үздіксіз дамыту, қызметті жүйелеу және процестерді оңтайландыру арқылы Холдинг қызметін үнемі жақсарту;

6) мүдделі тараптардың қанағаттану мен болжал дәрежесін қабылдауға қатысты деректердің жүйелі мониторингі;

7)  Холдинг қызметкерлерінің мүдделілігі мен ниеттестік атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамыту;

8)   үздік тәжірибелерді қолдану және басқарудың автоматтандырылған әдістерін енгізу есебінен басқарушылық және өндірістік процестерді жетілдіру.

Холдинг басшылығы өзіне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

1) сапа саласындағы саясатты әр қызметкерге және тиісті мүдделі тараптарға жеткізу және оны іске асыру;

2) сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі және үнемі жетілдірілуі үшін барлық процестерді ресурстардың барлық түрлерімен уақтылы және толық қамтамасыз ету.

3) ұжымда персоналдың әлеуетін толық пайдалануға мүмкіндік беретін қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуал қалыптастыру.

 

Сәйкестік сертификаты

СМЖ сертификаттау саласыОбратная связь