«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ Холдинг компаниялары тобындағы тәуекелді басқару жүйесі пайда түсіру және ысырапты болдырмау мақсатында мүмкіндіктерді неғұрлым көп қолдану арасындағы балансқа жетуге бағытталған.

Тәуекелді басқару жүйесінің негізгі міндеттері:

  • алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетуді қамтамасыз ету мақсатында уақтылы сәйкестендіруге, баға беруге, талдауға, мониторингке, бақылауға негізделген тәуекелдерді басқарудың үзіліссіз келісілген процесін қамтамасыз ету;
  • шешім қабылдау және жоспарлау процестеріне арналған толыққанды базаны құру;
  • әлеуетті негативті болдырмауға және ықшамдауға мүмкіндік беретін басқару жүйесін жетілдіру;
  • қорларды пайдалану және таратудың тиімділігін көтеру;
  • кірістілік және тәуекелдің теңдестірілген арақатынасын қамтамасыз ету;
  • активтердің және Холдингтің және еншілес ұйымдарының акционерлік капиталын қорғауды қамтамасыз ететін қызметтердің тиімділігін көтеру жолымен ысырап және залалды бодырмау;
  • бизнес-процестердің тиімділігін, ішкі және сыртқы есептіліктің дұрыстығын қамтамасыз ету және заңды қалыптардың қадағалануына көмектесу.

 

Корпоративтiк басқару кодексi

Корпоративтiк басқару кодексi

  • 23.11.2017
Обратная связь