«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ мен еншілес және тәуелді ұйымдар ортақ этикалық принциптерді, әлеуметтік нормаларды, философия мен мақсаттарды ұстанады. Корпоративті этика кодексі – біздің ортақ этикалық принциптерімізді сипаттайтын құжат.

Корпоративтік этика бойынша нұсқауы Холдингтің этикалық құндылықтарының толық сипаты мен оларды қолдану ұсыныстарынан тұрады, сонымен қатар, әр қызметкерге Холдинг, оның құрылымы, философиясы, құндылықтары мен даму бағыттары туралы қажет ақпараттан тұратын құжат болып саналады.

 

Обратная связь