Индустрияландырудың соңғы күнінде Мемлекет Басшысы ғаламдық нарықтағы Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында әлемдегі трендтерді қадағалау жөнінде нақты және айқын міндеттер қойды. 
Бүгінде әлемдегі өзекті трендтердің бірі сандық технологияларды, атап айтқанда АКТ қолдану және жалпы дамыту болып табылады. АКТ ең алдымен құрал, қандай да бір үдерістің тиімділігін, еңбек өнімділігін арттыратын және адамның білім алуына және әл-ауқатын көтеруге мүмкіндік беретін құрал.Егер АКТ қолдануды бағыттар бойынша құрал есебінде қолдануға бөлетін болсақ, негізгі қолданушы экономика мен халықтың шынайы секторы мемлекеттік сектор болып табылады.


Қазіргі уақытта АКТ саласындағы әлемдік тренд, атап айтсақ экономикада АКТ тиімділігін төмендетпеу үшін оның сервистік құраушысы АТ жағына бұрылды, Министрлікпен осы сәтте мемлекеттік органдарды және квазимемлекеттік секторларды ақпараттандырудың ағымдағы үлгісін түбегейлі өзгерту және ақпараттандырудың Сервистік үлгісіне көшу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Сервистік үлгінің негізгі принципі «күрделі шығындар және мемлекеттік АКТ иеленуінен» «олардың сервистерді қолдануына (жалға беру), өту болып табылады, онда МЕМЛЕКЕТ ӘУЕЛІ АЛАДЫ, СОСЫН ТӨЛЕЙДІ. Ал АКТ саласының өзі мемлекеттік-жеке серіктестік үлгісі бойынша жеке инвестицияларды тарту жолымен капиталдандыруын арттырады.


Сервистік үлгі елдің мемлекеттік органдарының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту, енгізу және қолдау бойынша көптеген міндеттерді шешуге жаңа тәсілдеме болып табылады. БАҚ маңызды өлшемдерінің бірі осы уақытта АТ –инфрақұрылымын дамытуға және қолдауға ақшаларды азайту болып табылады. БАҚ  негізін қалаушы іргетасы архитектуралық тәсілдеме, АКТ аутсорсинг және «бұлтты» платформа болып табылады.


Архитектуралық тәсілдеме келесі функционалдық үдерістер және ақпараттық жүйелермен келесі нәтижелер түріндегі қызметтерді ұсынатын ұйымдастыру қызметінің айқын көрінісін құруға мүмкіндік береді:

Осындай тәсілдеменің арқасында автоматтандырылған жүйелерді дамытудың келісілген мүмкіндігі, 5 жылға ілгері ақпараттандыру бойынша жобалар мен жоспарлардың көлемін, қаржыландырудың нақты басымдылықтарын анықтаумен оларды ақпараттық-технологиялық жүйелерге инвестициялардың тиімділігі мен қызмет ететін ортасына олардың табиғи біріктіруі қамтамасыз етіледі. 
АКТ-аутсорсинг шарт негізінде, мамандандырылған компанияларға қызмет етуге, жеке бизнес-үдерістерінің және/немесе қызметтерінің бөлігін беруге мүмкіндік береді. Аутсорингтің негізгі құндылығы жаңа бағыттарға дамытуға болатын немесе жоғары назарды талап ететін тиісті ұйымдастырушылық, қаржылық және адами ресурстардан босату болып табылады. Мұндай аутсорингке мысал компьютерлік желілердің, ақпараттық инфрақұрылымның жұмысын қолдау, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және т.б. болуы мүмкін.
«Бұлтты» платформа ең төменгі пайдалану шығындарымен шұғыл ұсынылатын немесе босатылатын үйлестіруші есептеу ресурстарына талаптар бойынша жаппай және қолайлы желілік қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Ақпараттандырудың Сервистік үлгісінің басты қатысушылары негізгі міндеті архитектуралық тәсілдеме және «электрондық үкіметтің» ИК-инфрақұрылымы Операторы болып табылатын, сапалы АК-қызметтерін ұсынатын және АК-қызметтерін көрсеткенде ақпараттық қауіпсіздік үдерісін қамтамасыз ететін Сервистік интегратор болып табылады.
Жоғарыда баяндалғанның негізінде келесілерді бөлуге болады:
1. мемлекеттік орган АК-қызметтерді Оператор арқылы алады;
2. Оператор МО АК-инфрақұрылымының тиімді және үздіксіз қызметін қамтамасыз етеді, АК-қызметтер ұсынады;
3. Сервистік интегратор АЖ дамытудың тиімділігін айқындаумен және қаржылық шығындарды талап ететін АК-қызметтер СБӨ талаптарының талдауын жүргізеді;
4. Сервистік интегратор СБӨ ұйымдастыруда, құруда, тестілеуде және дамытуда ИТ-нарықпен қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;
5. Оператор қайтарусыз негізде СБӨ тестілеуге арналған алаңдарды ұсынады.

Осылайша АСҮ өту шешеді:


Обратная связь