Бұл жобаның негізгі мақсаты - барлық техникалық тексеріс орталықтары қалыптастыратын жедел және талдамалы деректерді жинауды қамтамасыз ететін механикалық көлік құралдарын мен олардың тіркемелерін техникалық тексерістен өткізуді есепке алу бойынша бірыңғай ақпараттық жүйені құру және талдамалы мақсаттарда шоғырландырылған дерекетерге тез, тиімді және қауіпсіз қолжетімділікті қамтамасыз ету болып табылады.