№ 34 стандарттау жөніндегі техникалық комитет туралы ереже

 

«Ақпараттық технологиялар»

 

 

 

Осы Ереже № 34 "Ақпараттық технологиялар" стандарттау жөніндегі техникалық комитет (бұдан әрі – ТК 34) қызметінің негізгі қағидаттарын белгілейді.

 

Осы ереже "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының 11-бабына және Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 сәуірдегі № 42 бұйрығымен бекітілген стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру, жұмыс істеу және тарату қағидаларына сәйкес әзірленді.

 

 

 

1. Жалпы ережелер

 

 

 

1.1 ТК 34 Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетінің 2001 жылғы 27 шілдедегі №274 Бұйрығымен құрылған.

 

1.2 ТК 34 "Зерде "ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ (бұдан әрі - Холдинг) базасында жұмыс істейді.

 

1.3 ТК 34 өз қызметінде Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу, Байланыс және ақпараттандыру саласындағы қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің нормативтік құжаттарын және осы Ережені басшылыққа алады.

 

1.4 ТК 34 құрудың негізгі мақсаты ақпараттық технологиялар саласындағы техникалық реттеу жүйесін қалыптастыруға қатысу болып табылады.

 

1.5 34 ТК мүшелері мемлекеттік органдардың, ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық және технологиялық институттардың, конструкторлық бюролардың және ұйымдардың, өндірушілер мен Тұтынушылардың, Қазақстан Республикасы қауымдастықтарының өкілдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген, неғұрлым жоғары ғылыми-техникалық әлеуеті және Инфокоммуникациялық технологиялар саласында жұмыс тәжірибесі, сондай-ақ мүмкіндігінше стандарттау саласындағы жұмыс тәжірибесі бар шетелдік және халықаралық ұйымдардың өкілдері бола алады, 34 ТК жұмысына қатысуға және қабылданған міндеттемелерді орындауға келісім білдірген.

 

Кіру ТК 34 төрағасының келісімі бойынша, ол болмаған кезде ТК 34 төрағасының орынбасарымен уәкілетті органға берілген жазбаша өтініш негізінде жүзеге асырылады.

 

2 жыл бойы қызметке қатыспайтын ТК 34 мүшелері Кеңес отырысының[2] ТК 34 хаттамасының негізінде Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның[1] шешімімен оның құрамынан шығарылуы мүмкін.

 

1.6 ТК 34 жұмысына әдістемелік басшылықты ТК 34 төрағасы, ол болмаған жағдайда ТК 34 төрағасының орынбасары жүзеге асырады.

 

1.7 ТК 34 мемлекеттік және халықаралық (өңірлік) деңгейлерде ақпараттық технологиялар саласындағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеуді, келісуді және бекітуге дайындауды қамтамасыз ететін тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші орган болып табылады. ТК 34 өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

 

1.8 Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын әзірлейтін ТК 34 - ке мүше ұйымдар барлық стандарттарды әзірлеуді стандарттарды әзірлеуге тапсырыс беруші ұйымға қарамастан ТК 34-тің жұмыс жоспарына енгізеді.

 

1.9 ТК 34 хат алмасу үшін қажетті деректемелер жиынтығы бар холдинг бланкісін пайдаланады. Қол қою құқығына ТК төрағасы, төрағаның орынбасары және хатшы өзі белгілеген өкілеттіктер шегінде ие болады.

 

Негізінде ТК 34 құрылған Холдинг ТК 34 қызметін тиісті техникалық және ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етеді:

 

- оргтехникамен;

 

- құжаттарды жасау және тарату үшін бағдарламалық қамтамасыз етумен;

 

- ғаламдық Интернет желісіне қол жеткізу;

 

- коммуникация құралдарымен (телефон, факс, электрондық пошта);

 

- ТК 34 қызметін жүзеге асыру үшін қажетті нормативтік қор;

 

- ТК 34 отырыстарын ұйымдастыру және өткізу мүмкіндігі.

 

 

 

2. Стандарттаудың бекітілген объектілері

 

 

 

2.1 стандарттау объектілері Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігі Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетінің 2001 жылғы 27 шілдедегі №274 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің "Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігі Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитетінің 2001 жылғы 27 шілдедегі № 274 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" 2013 жылғы 25 маусымдағы № 345-НҚ бұйрығымен бекітілген.

 

 

 

3. ТК құрылымы мен құрамы

 

 

 

3.1 ТК 34 құрылымы ТК төрағасын, төраға орынбасарын,хатшысын және 34 ТК Өкілетті өкіл - мүшелерін қамтиды (1-қосымша). Қажет болған жағдайда ТК 34 құрылымында құзыретін тиісті шектей отырып, стандарттаудың жекелеген объектілері (қызмет бағыттары) бойынша кіші комитеттер (бұдан әрі - ДК) құрылуы мүмкін. ДК құрамында нақты тапсырмаларды орындау үшін тұрақты және уақытша жұмыс топтары (бұдан әрі – ЖТ) құрылуы мүмкін. Кіші комитеттер мен ЖТ қалыптастыру ТК кеңесінің отырысында жүзеге асырылады.

 

3.2 өкілетті өкілдер өздеріне жүктелген функцияларды тікелей өз ұйымдарында, ТК 34 жұмыс отырыстарында, сондай-ақ ТК 34 хатшысы арқылы хат алмасу жолымен орындайды.

 

3.3 ТК 34 мүше әрбір ұйымның өкілетті өкілдері шешім қабылдау кезінде бір дауысқа ие болады. Бұл ретте ТК 34 жанындағы кіші комитеттердің дауыс беруіне осы Ережемен бекітілген кіші комитеттердің мүшелері қатысады. ТК-нің ұйымдастыру және жұмыс отырыстары онлайн режимдегі отырыстарды қоса алғанда, күндізгі нысанда және сырттай жазбаша (пошталық немесе электрондық) талқылау және пікір алмасу жолымен өткізілуі мүмкін. Мұндай отырыстардың қорытындылары қаралғаннан кейін түпкілікті шешімді (құжаттарды бекітуге беру немесе оларды одан әрі қарау мен әзірлеуден алып тастау туралы) ТК кеңесі қабылдайды. Егер сырттай отырыс кезінде 34 ТК мүшелерінің кемінде үштен екісі дауыс берсе, шешімдер қабылданды деп есептеледі. Көзбе-көз мәжіліс кезінде шешімдер көпшілік дауыспен қабылданады, бұл ретте ТК 34 мүшелерінің 1/2 қатысуы тиіс. Техникалық хатшылық Кеңестің шешімін ТК-нің барлық мүшелеріне бір апта мерзімде жеткізеді.

 

3.4 ТК 34 мүшелері ұйымдарының тізбесі және ТК 34 мүшелерінің өкілетті өкілдерінің тізімдік құрамы осы Ереженің 2-қосымшасында келтірілген.

 

3.5 ТК құрылымы мен құрамына өзгерістер мен түзетулер енгізу туралы шешімді ТК 34 Хатшылығынан жазбаша өтініш негізінде Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган қабылдайды.

 

 

 

4. ТК функциялары

 

 

 

4.1 мемлекеттік стандарттау саласында ТК мынадай жұмыстарды ұйымдастырады және жүзеге асырады:

 

- ТК 34-ке бекітілген объектілер бойынша Мемлекеттік стандарттауды дамытудың негізгі бағыттарын айқындау және техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органға техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттарды әзірлеу бойынша ұсыныстар беру;

 

-ұлттық стандарттарды, алдын ала ұлттық стандарттарды, ұйымдардың стандарттарын, нормативтік құқықтық актілерді және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, халықаралық, өңірлік стандарттарды, шет мемлекеттердің стандарттарын және шет мемлекеттердің техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін және оларға өзгерістерді ТК-ге бекітілген объектілерге сәйкес Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен әзірлеуге, әзірлеуге және сараптауға қатысу;

 

- алдын ала ұлттық стандарттар бойынша дауыс беру;

 

- алдын ала ұлттық стандарттарды бекіту;

 

- ұлттық стандартқа қайта өңдеу мақсатында бірінші қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 3 (үш) айдан кешіктірмей алдын ала ұлттық стандарттың бекітілген ТК қолданылуын мониторингтеу мен бағалауды ұйымдастыру;

 

- ТК бекітілген объектілер бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттар мен нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен қайта қарау бойынша ұсыныстар дайындау;

 

- ТК бекітілген объектілерге республикада қолданыстағы нормативтік құжаттар мен нормативтік құқықтық актілерді жою бойынша ұсыныстар дайындау;

 

- республикада қолданылатын нормативтік құжаттарды шет елдердің мемлекетаралық, халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарымен және жіктеуіштерімен біріздендіру және үйлестіру жөнінде ұсыныстар дайындау және жұмыстар жүргізу;

 

- техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттарды әзірлеу бойынша ұсыныстар дайындау;

 

- ТК-ге бекітілген объектілер бойынша үкіметтік ғылыми-техникалық бағдарламалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларын, стандарттау жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды әзірлеу және қарау процесіне қатысу;

 

- ТК бекітілген объектілер бойынша стандарттаудың техникалық деңгейі мен қол жеткізілген деңгейін бағалауды дайындау;

 

- Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органға ТК ағымдағы және перспективалық жұмыс жоспарларын және оның жүргізген жұмысы туралы жыл сайынғы есептерді дайындау және ұсыну;

 

- Мемлекеттік стандарттаудың жыл сайынғы жоспарларына ұсыныстар дайындау;

 

- ТК-ге бекітілген объектілер бойынша стандарттау жөніндегі ұлттық ұйымдармен, халықаралық, өңірлік және мемлекетаралық техникалық Комитеттермен өзара іс-қимыл жасау;

 

- ТК құрамына кіретін кіші комитеттердің жұмысын үйлестіру;

 

- өз құзыреті шегінде басқа ТК жұмысына қатысу.

 

ТК 34 мемлекетаралық ТК (ККМ), стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның (ИСО/ТК) және (МЭК/ТК) мүшесі ретінде мынадай функцияларды орындайды:

 

- кері қайтарып алуға жіберілетін стандарттардың жобаларын қарайды және олар бойынша ұсыныстар мен ескертулерді уәкілетті органға өтеусіз негізде ұсынады;

 

- стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлеуге қатысады;

 

- стандарттарды әзірлеуге қатысу үшін сарапшылар мен байқаушыларды ұсынады;

 

- стандарт жобалары бойынша дауыс беру кезеңдерінде қорытынды дайындайды.

 

 

 

 

 

5. ТК 34 лауазымды тұлғаларының функционалдық міндеттері мен жауапкершілігі

 

5.1 ТК төрағасының функционалдық міндеттері:

- ТК 34-ті мемлекеттік, коммерциялық, қоғамдық және халықаралық (өңірлік) ұйымдарда ұсыну;

- ТК (оның ішінде ДК және ЖТ) жұмыстарына басшылық пен үйлестіруді қамтамасыз ету);

-Өкілетті өкіл-мүшелер мен ТК жиналыстарын, кеңестерін өткізу, ТК-де ұйымдастыру мәселелерін шешу;

- ТК қызметіне қатысты ұсыныстар енгізу;

- мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, кәсіпорындармен, бірлестіктермен және жеке мамандармен хат алмасу және хат алмасу;

-әзірленетін стандарттардың ғылыми-техникалық деңгейін, олардың шет елдердің халықаралық және ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;

- ТК хатшылығының жұмысына басшылық ету;

- ТК жұмыс және жоспарларды, бағдарламаларды қалыптастыру туралы есепті дайындауды қамтамасыз ету;

-ұлттық стандарттарды, алдын ала ұлттық стандарттарды, ұйымдардың стандарттарын, нормативтік құқықтық актілерді және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, халықаралық, өңірлік стандарттарды, шет мемлекеттердің стандарттарын және шет мемлекеттердің техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін және оларға өзгерістерді ТК-ге бекітілген объектілерге сәйкес Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен әзірлеуге, сараптауға қатысу;

- Орындалатын жұмыстардың сапасы мен уақтылығы үшін жауапты болу.

5.1-1 ТК төрағасының орынбасары төраға болмаған жағдайда оның функцияларын орындайды.

5.2 ТК хатшысының функционалдық міндеттері:

- ТК отырыстарын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

- ТК жұмыс жоспарлары мен есептерінің жобаларын дайындауды орындау;

- іс жүргізу және мұрағат жүргізу;

-ТК бекітілген объектілерге сәйкес Техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құжаттарды, ұлттық стандарттардың, алдын ала ұлттық стандарттардың, ұйымдар стандарттарының, нормативтік құқықтық актілердің және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің, халықаралық, өңірлік стандарттардың, шет мемлекеттер стандарттарының және шет мемлекеттердің техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің жобаларын және оларға өзгерістерді дайындауға және жіберуге;;

- ТК Төрағасының (ол болмаған жағдайда, ТК төрағасының орынбасары) өкімі бойынша жоғарыда көрсетілген жобаларды әзірлеуге қатысу;

- жұмыс үшін қажетті материалдардың дәлме-дәл аудармаларын орындауды ұйымдастыру;

- ТК-ге бекітілген тақырып бойынша құжаттар қорын жүргізуді ұйымдастыру;

- Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органның сайтында жариялау үшін қысқаша аннотациясы бар стандарттарды (хабарламаларды) әзірлеу туралы ақпаратты дайындау және ұсыну;

- жарты жылдықтың қорытындысы бойынша есеп беру.

5.3 ДК және ЖТ басшыларына келесі функционалдық міндеттер жүктеледі:

- мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарларына, ТК бекітілген бағыттары бойынша мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттау бағдарламаларына ұсыныстар қалыптастыруға қатысу;

- бекітілген бағыт бойынша ДК және ЖТ жұмыстарын ұйымдастыру;

-кіші комитеттердің өкіл-мүшелерінің отырыстарын өткізу және ДК-де ұйымдастыру мәселелерін шешу;

- ТК төрағасына (ол болмаған жағдайда, ТК Төрағасының орынбасарына) ӨК қызметіне қатысты ұсыныстар енгізуге;;

- бекітілген тақырып бойынша әзірленетін стандарттардың ғылыми-техникалық деңгейі, олардың өз құзыреті шегінде өнеркәсіптік дамыған шет елдердің халықаралық және ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болу;

- ТК хатшылығына ТК және ЖТ жұмыстарын іске асыруға қатысты ұсыныстар енгізу, оның ішінде ТК жұмыстарының ағымдағы және перспективалық жоспарларын және техникалық реттеу және метрология саласында жүргізген жұмысы туралы жыл сайынғы есептерді дайындау;

- Орындалатын жұмыстардың сапасы мен уақтылығы үшін жауапты болу;

- ПК бекітілген объектілер бойынша Мемлекеттік стандарттауды дамытудың негізгі бағыттарын анықтау;

- ДК-ге бекітілген объектілер бойынша стандарттаудың техникалық деңгейі мен қол жеткізілген деңгейін бағалауды дайындау;

- халықаралық интеграцияның тереңдетілген процестері барысында Қазақстан Республикасында және басқа елдерде таңдалған тақырып бойынша стандарттарды қолдану тәжірибесін зерделеу.

5.4 ТК мүше-ұйымдардың өкілетті өкілдеріне мынадай функционалдық міндеттер жүктелген:

- өкілетті өкілдер жиналысының жұмысына қатысу;

-ұлттық стандарттарды, алдын ала ұлттық стандарттарды, ұйымдардың стандарттарын, нормативтік құқықтық актілерді және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, халықаралық, өңірлік стандарттарды, шет мемлекеттердің стандарттарын және шет мемлекеттердің техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін және оларға өзгерістерді ТК-ге бекітілген объектілерге сәйкес Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен әзірлеуге, сараптауға қатысу;

- Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын (ҚР СТ) әзірлеу туралы ұсыныстар дайындау, Қолданыстағы нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу, оларды жою, сондай-ақ өз құзыреті шегінде өнеркәсіптік дамыған шет елдердің халықаралық және ұлттық стандарттарымен үйлестіру;

- бекітілген тақырып бойынша әзірленетін стандарттардың ғылыми-техникалық деңгейі, олардың өз құзыреті шегінде өнеркәсіптік дамыған шет елдердің халықаралық және ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болу;

- Орындалатын жұмыстардың сапасы мен уақтылығы үшін жауапты болу.

 

6. Жұмыстарды қаржыландыру

 

6.1 ТК 34 жұмыстарын қаржыландыруды шарт негізінде мүдделі ұйымдар жүзеге асырады.

6.2. Мемлекеттік бағдарламалар құрамында орындалатын жұмыстар республика бюджетінен қаржыландырылады.

6.3 ТК 34 қызметін қаржыландыру:

- нормативтік және әдістемелік құжаттарды әзірлеуге бөлінетін нысаналы бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат;

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да көздер.

6.4 техникалық Комитетке басқа ұйымдардан инвестициялар, сондай-ақ ТК 34 қызметін ұйымдастыруда, оның мамандарын оқыту мен біліктілігін арттыруда техникалық және әдістемелік көмек ұсынылуы мүмкін.

 

7. ТК тарату

 

7.1 техникалық комитетті тарату мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

- осы Ереженің 4-тарауында көрсетілген функциялар орындалмаған кезде;

- ТК бекітілген жұмыстарды орындағаннан кейін техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның шешімімен;

- 2 жыл ішінде ТК қызметі туралы есептер ұсынылмаған жағдайда;


- ТК бастамасы бойынша.Обратная связь